Metoder


Terapimetoder

Terapimetoder

Terapimetoder och skolor finns det många av. Färsk forskning visar nu att alliansen i det terapeutiska arbetet, är långt mycket viktigare är den enskilda terapimetoden. Därför är det viktigt att samarbete och grundfilosofin i terapirummet känns rätt för dig.

Olika terapimetoder för olika klienter

Psykosyntesens är mer än en terapi form, det är ett förhållningssätt. Psykosyntesen har en positiv syn på människan och dess möjligheter och det är grunden för mitt arbete. Jag har dessutom med mig en mängd olika metoder från andra skolor inom psykologin, tex KBT, ACT, EFT, NVC (se nedan) Det här gör att jag som terapeut kan anpassa de olika metoderna till varje klients unika behov. Min grundläggande syn på människan är att vi alla är olika med olika behov. Därför bör metoden passa till personen och inte vice versa. Alla terapiformer har sina styrkor och fördelar. Därför är det en stor fördel att kunna använda dessa olika metoder som kompletterande metoder vid olika behov och frågeställningar.

Psykosyntesen

Psykosyntesen är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i människan och ser till individens inneboende potential. Genom psykosyntesens förhållningssätt och metoder kan vi vända olika händelser och smärtsamma upplevelser till möjligheter snarare än hinder. Psykosyntesen ser människan som en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt som står i ett intimt samspel. Denna balans är avgörande för hur vi faktiskt mår, både fysiskt som psykiskt. Då psykosyntesen är en praktisk och utvecklingsorienterad psykologi som utgår från det friska hos människan, och ser varje människas inneboende potential. Genom psykosyntesen lär vi oss att förstå våra reaktioner, känslor, och handlingar. Kunskapen ger oss möjlighet att skapa mer av det liv vi längtar efter.

Anknytningsteori

Hur våra första nära relationer skapar relationsmönster i våra liv. Vi lärt oss i tidiga år vad en relation kan innebära.
Vi utforskar hur dessa ”bilder” av relationer ser ut.

KBT – Kognitiv beteendeterapi

I KBT kartlägger man den nuvarande situationen för att komma fram till vad man måste förändra för att må bättre. Terapin börjar med en djupanalys av hur hur det ser ut i ditt eller ert liv just nu. Syftet med KBT är lösningar och framtiden. Man tittar sällan bakåt utan fokuserar istället på hur du/ni tänker och kommunicerar och att acceptera det som inte går att ändra och påverka.

NVC- Nonviolent Communication

Kommunikationsmodell  utgår från ”hjärtat”.
Istället för att gå i reaktion och till attack, väljer vi att uttrycka vår sårbarhet ärligt genom att berätta vad vi känner, behöver och önskar.

Psykodynamisk teori

Vår historia påverkar oss i nuet, men hur? Våra tidiga erfarenheter påverkar oss i nuvarande relation.

IPNB – Interpersonell neurobiologi

Vår hjärna likväl som vårt medvetande påverkas av olika interaktioner med andra människor.
Vår hjärna styr hur vi agerar och tänker i nära relationer och vad som händer inom oss vid t.ex. konflikter.
Varför vi agerar olika i t.ex. konfliktsituationer.

IMAGO terapi (par)

Är en mix mellan bland annat KBT (se ovan) och psykodynamisk terapi. Dialogen är här central och består av tre steg: spegling (återberättande), validering (bekräftelse) och empati (inlevelse). Det bidrar till att båda parter blir bekräftade, hörda och får förståelse.

EFT – Emotionellt fokuserad terapi (par)

EFT arbetar efter anknytningsteorin – En metod som visar på samspelsmönstret i paret. Man tittar på barndomen och vad vi tagit med oss in i vuxenlivet. Här får paret hjälp att öka förståelsen både vad gäller egna som partners agerande och känslor. Genom förståelsen kan vi bryta destruktiva mönster. Här lär sig paret att tala om de innersta behoven och önskemål.
Tilliten växer och bidrar till att känna intimitet, och en ”vi-känsla” uppstår.

Du är välkommen att kontakta mig Ywonne Bjärkenrud om du vill veta mer om olika terapimetoder och vilka/vilka som kan passa dig/er situation bäst.
Telefon: 073-512 20 72

Här kan du läsa mer om parterapi  resp. samtal vid separation / skilsmässa