Separation

Avbrott i relationen - separation eller skilsmässa

Terapi vid separation / skilsmässa

När man lever ihop blir det ibland problem i förhållandet. För en del blir det djupgående kriser. Likgiltighet eller ständiga bråk grusar förhoppningarna om en livslång gemenskap. Arg, besviken, ledsen och med en känsla av misslyckande frågar man sig om man vill fortsätta att leva tillsammans. Det kanske leder till skilsmässa eller separation.

Beslutet

Att bestämma sig för att bryta upp ur ett förhållande och att skiljas är ett av de svåraste besluten i en människas liv. Innan man bestämmer sig behöver man reda ut hur förhållandet är: Vad är det som är dåligt och vad är det som är bra? Är det dåliga något vi kan ändra på tillsammans? Vill vi det?

Barn och separation

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar. Därför finns det all anledning att anstränga sig för att lösa problemen och se om det går att fortsätta att leva ihop. Att hålla ihop enbart för barnens skull för dock sällan något gott med sig. Barn kan ta skada av att leva i en atmosfär fylld av spänning, bråk eller likgiltighet. Ibland kan en separation förbättra situationen för alla när den väl är genomförd, under förutsättning att föräldrarna kan komma överens om var barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska ordnas.

Separationskrisen

En separation eller skilsmässa innebär förluster och stora förändringar. Man måste hitta en ny livsform och då är det lätt att tappa fotfästet i tillvaron. Ensamhet och ovisshet skrämmer, liksom oro för de ekonomiska följderna. Kanske har den ena länge tänkt på att bryta upp medan den andra är oförberedd och chockad.

Krisförloppet

En kris har ett visst förlopp. Det gäller både vuxna och barn.

1. Förnekelse

Först förnekar man det som hänt eller ska hända.

2. Reaktion

Efter en tid måste man öppna ögonen för verkligheten. Då kan man överväldigas av sorg eller vrede. För att lindra smärtan skyddar man sig på olika sätt. Många förvanskar verkligheten. De kanske skyller allt på andra och far ut i anklagelser mot sin före detta partner. Andra tar på sig all skuld själva. Många blir deprimerade och får svårt att sova.

3. Acceptans

Så småningom, kanske efter samtal och funderingar ihop med andra, kommer insikten om vad som lett fram till separationen. Man kan acceptera sin situation och erkänna de känslor som den väcker. Man börjar också se framåt.

4. Livet går vidare

Till sist blir det som hänt en del av vardagen. Ärren finns kvar men det behöver inte vara något hinder i det fortsatta livet. Självkänslan återupprättas. Man kan bättre förstå sig själv och andra. Att ha klarat av en kris ger stärkt självförtroende.

Hjälp i separationskrisen

Men alla skilsmässor/separationer får inte det här gynnsamma förloppet. Man kan fastna i hat och bitterhet. Det blir svårt att samarbeta om barnen, och de drabbas allra hårdast. Ibland räcker inte det stöd man får från vänner och anhöriga. Man behöver hjälp för att komma vidare. Jag erbjuder samtal både vad det gäller de känslomässiga bitarna som behöver bearbetas och de praktiska frågor som behöver lösas, till exempel vårdnad, umgänge och samarbete kring barn.

Läs även om parterapi här
Här på Sveriges största portal om skilsmässa finns en hel del bra tips och information

Du är välkommen att kontakta mig Ywonne Bjärkenrud när du söker terapi vid skilsmässa i Stockholm eller samtalsterapi vid separation.
Telefon: 073-512 20 72

Gäller även parterapi