Etiska regler

Etiska regler och tystnadsplikt

Som är medlem i Psykosyntesförbundet har jag förbundit mig att följa deras etiska regler. Se Psykosyntesförbundets hemsida för mer information. Jag  har som terapeut självklart tystnadsplikt och har förbundit mig att följa Etiska Rådets riktlinjer. Den verksamhet som Ywonne Bjärkenrud på Klara Samtal & utveckling bedriver ska inte att betraktas som hälso- och sjukvård. Vi innehar ansvarsförsäkring och F-skattsedel.

Avbokning

Skulle du får förhinder (oavsett orsak) måste du avboka din inbokadetid senast 2 arbetsdagar (48 timmar) före inbokad samtalstid. I annat fall utgår full debitering. Avbokning kan ske via sms eller telefon. Kontakt


Psykosyntesförbundets etiska regler