Terapi

Terapi kan hjälpa dig att hitta rätt väg framåt i livet

Terapi i Stockholm

Varför går man i terapi? Ja, svaret på det är lika många som det finns människor.
Men oavsett anledning, finns det en längtan till att må bättre i livet. Genom samtalet ges det plats för reflektion och bearbetning, att få stöd och vägledning när vi känner oss vilsna i livet  eller livet känns tungt.


Andra kanske söker samtal för att utveckla sig själva, för att få ut mer av livet. Samtalsterapi ger dig verktyg till insikt och ökad förståelse och leder dig fram till en förändring.

Vanliga teman i samtalsterapi är :

 • Relationsproblem
 • Du mår dåligt men vet inte varför
 • Stärka din självkänsla
 • Skapa en förändring i ditt liv
 • Du känner en längtan efter något
 • Förstå dig själv och din historia
 • Vilja känna mer i livet
 • Vilja vara mer modig
 • Att känna delaktighet
 • Våga säga nej
 • Bli tydligare mor min omgivning
 • Våga visa vem jag är
 • Sluta att anpassa mig så mycket

Varför söker vi terapi?

Som människor upplever vi situationer och händelser som är jobbiga och påfrestande på olika sätt. Vi vet idag att vår kropp och psyke en har utomordentlig förmåga att laga sig själv och återhämta sig. Men ibland fungerar det inte, Då kan vi behöva hjälp av en samtalsterapeut

Ofta förstår vi inte själva att händelser vi varit med om i livet (och de behöver inte vara stora) har påverkat oss på det sätt som det faktiskt har. Kanske märks det senare i livet genom olika former av symtom som nedstämdhet, oro, trötthet, hopplöshet, ångest, icke fungerande relationer etc.

Kanske förstår vi inte varför vi upplever de här olika symtomen.  Numera vet vi att det vi upplever och är med om i livet påverkar oss. Att vi som människor lär oss för stunden hanterar känslor och reaktioner på bästa möjliga sätt.

Dock innebär det inte att sättet att hantera känslan, situationen är bra för oss på lång sikt.

Att bearbeta sin historia

Det är då det kan vara bra att bearbeta den historia vi bär på i terapi Det kan till och med vara så att det hindrar oss i  livet vi lever idag.  Då kan vi behöva hjälp utifrån för att få nya insikter och perspektiv på det vi upplever som hinder eller problem.  När vi själva inte hittar svaren eller lösningen på det vi upplever som svårt eller motigt, kan det vara skäl att välja att gå till en utomstående.

Samtalsterapi kan omfatta en mängd olika frågeställningar. Det handlar om allt från känslor, tankar, beteenden, relationer, sex, sorg, mm. Ja, alla frågor som rör att vara människa i samexistens med andra, och att leva det liv jag önskar och har behov efter. Exempel på vanliga frågor i terapi kan exempelvis vara:

 • Vad är det att vara kärleksfull mot mig själv och andra?
 • Livet känns färglöst, hur kan jag skapa glädje och mening igen?
 • Jag har ångest
 • Känner mig orolig och stressad hela tiden
 • Hur vet jag att jag har ”rätt” partner?
 • Vet att jag vill leva annorlunda, men hur?
 • Man har ett självskadebeteende och vill förändra, men hur?
 • Jag känner mig ensam.
 • Jag får inte mina relationer att fungera.
 • Livet springer ifrån mig.
 • Känner mig nedstämd och deprimerad.
 • Inget blir som jag önskar i livet.

Syfte med terapi

Att bli mer av den du vill vara i livet. När du i terapi får möjlighet att bearbeta och förändra tankar och känslor, hittas nya sätt att förändra invanda beteenden och mönster. Kunskapen om dig själv ökar, hur du fungerar och hur du påverkas av omgivningen runt omkring dig. Hur du och dina känslor påverkas och slutligen hur du kan förhålla dig till dem. Det hjälper oss att skapa en inre trygghet och frihet.

Från början i samtalsterapin kan det kännas som vi tar flera stek bakåt. Det är naturligt, då de känslor och den smärta vi tryckt undan genom livet kommer upp till ytan och blir synliga. Detta är ett naturligt steg i terapin. Nu ökar vår medvetenhet, valmöjligheterna blir fler, och känslan av sammanhang och tillfredsställelse med livet öka.

Inledande första möte – Samtalsterapi i Stockholm

När du bokar ett första inledande möte är syftet att vi ska lära känna varandra. Mötet är helt förutsättningslöst, där du presenterar vad du vill uppnå och hur du ser på varför du söker en samtalsterapeut. Det är viktigt att du känner förtroende och tillit att prata om det som berör dig, och att du känner dig förstådd, hört och bekräftad. Detta är basen för samtalet mellan oss.

Hur går samtalsterapi till – metod

Centralt är själva samtalet. Hur detta arbete ska se ut bestämmer vi tillsammans beroende på syftet. Vi utgår alltid från dina behov. De verktyg och arbetsmetoder som används är metoder som idag anses beprövade. Vi använder som gagnar din process för att utforska dina tankar och känslor som format dig. Jag  arbetar idag med olika terapimetoder som t.ex. Psykosyntes, KBT, ACT, NVC, EFT och Imago samt inte minst det senaste inom neurovetenskapen IPNB  Men det viktiga är att vi alltid utgår från dina behov!

Du är välkommen att kontakta mig Ywonne Bjärkenrud när du söker terapi i Stockholm.
Telefon: 073-512 20 72

Gäller även parterapi liksom samtal vid skilsmässa/separation

Länk till Psykosyntesförbundet