Parterapi

Parterapi för par som behöver hjälp i sin relation

Parterapi i Stockholm

Relationer är beroende av tillit, kommunikation och ömsesidighet. Alla relationer har upp och nedgångar det vet vi. Ibland är det mindre problem, som vi kan reda ut själva. Men ibland är det en akut kris, och då kan vi behöva professionell hjälp som parterapi av en samtalsterapeut.

Vanliga anledningar till parterapi

Vi kanske känner  att ”vi talar inte med längre med varandra” och  ”ska vi leva ihop” Frågor som snurrar i vårt huvud, ofta under en längre tid. Jag möter dessa par som är både ledsna och förtvivlade, oroliga för att förhållandet inte ska gå att rädda. Det upplevs som att det inte går att kommunicera, känslan av tillit har försvunnit. Kanske har vi också förlorat intimitet, närhet och sexlusten.

Parterapi handlar om att mötas i det som är svårt – kommunikation, otrohet och svek, sex- och intimitetsproblem, konflikter och aggressioner, olika värderingar och synsätt på ekonomi, föräldraskapet och familjerelationer, olika bakgrunder och kulturer.

Vanliga teman i parterapi:

 • Vi kan inte tala med varandra längre
 • Efter att vi fått barn har vi glidit isär
 • Det finns ingen ”glöd” i relationen längre
 • Vi har olika behov av närhet
 • Behovet av intimitet ser olika ut mellan oss
 • Vi ska bli föräldrar, förebyggande
 • Min partner har varit otrogen
 • Jag eller min partner vill separera
 • Har barn  med särskilda behov som tar mycket energi från relationen
 • Bråkar om mina och dina barn.
 • Vi är kära men lever i en bonusfamilj, och det gnisslar

Förebyggande samtal

Idag är det  inte ovanligt att par kommer  i terapi innan  det uppstått problem i relationen just för att förhindra framtida  konflikter. Till exempel när man bestämt sig för att separera,  och behöver komma överens om hur det ska ske och kanske tala om hur vi gör med eventuella barn.
Andra par kommer när de allvarligt funderar på huruvida det vill vara kvar i relationen eller ej. Många är de som hittar tillbaka när de lär sig kommunicera och förstå varandra på ett mer givande sätt.

Tid för er båda

Terapi kan vara ett utrymme för att öka förståelsen för våra olikheter och de olika kärleksspråk som kan finnas. Ni får möjlighet att återknyta kontakten, närheten och intimiteten om den gått förlorad. Genom att med en utomstående finns möjlighet att under trygga former tala om de problem och utmaningar som ni möter i er relation.

Parterapi i stockholm ger er verktyg för att tillsammans hitta en vägen framåt, för just er. Viktigaste för mig som terapeut är att säkerställa ett tryggt rum där ni kan tala om allt det som är känsligt och svårt utan rädsla och där bådas sårbarhet får ta plats. Utan sårbarhet kommer vi inte nära varandra eller till botten med problem.

I det trygga rummet finns det möjlighet att vara öppen och lyhörd både för sin partner som för de egna känslorna och reaktionerna. Lyckas vi med detta så är möjligheten stor att ni hittar tillbaka till varandra och tom med en djupare närhet.

Parterapi – Metoder

Det finns olika metoder som vi kan använda för att skapa en god kommunikation och förståelse för varandra i relationen. Metoderna och verktyg väljer jag utifrån parets behov och syftet med sessionen. Som samtalsterapeut integrerar jag olika metoder och verktyg från olika psykologiska metoder.

EFT- Emotionally Focused Therapy for Couples

En metod som hjälper er att se och förstå samspelsmönstret där ni båda är inblandade.
Syftet är att öka förståelsen för era egna och partnerns agerande och känslor.
Lär oss att uttrycka de innersta behoven och önskemål till vår partner.
När det tas emot med respekt och öppenhet, förändras samspelsmönstret.
Tilliten växer fram bidrar till att samtala och känna, intimitet och en vi-känsla.
Det destruktiva mönstret ersätts med ett konstruktivt.

Anknytningsteori

Hur våra första nära relationer skapar relationsmönster i våra liv.Vi lärt oss i tidiga år vad en relation kan innebära.
Vi utforskar hur dessa ”bilder” av relationer ser ut.

Imagoterapi

Metod för att kunna kommunicera empatiskt och leder till en djupare kontakt i relationen. Lär sig hur man undviker konflikt vid meningsskiljaktigheter.

NVC- Nonviolent Communication

Kommunikationsmodell  utgår från ”hjärtat”.
Istället för att gå i reaktion och till attack, väljer vi att uttrycka vår sårbarhet ärligt genom att berätta vad vi känner, behöver och önskar.

Psykodynamisk teori

Vår historia påverkar oss i nuet, men hur?
Våra tidiga erfarenheter påverkar oss i nuvarande relation.

IPNB- Interpersonell neurobiologi

Vår hjärna likväl som vårt medvetande påverkas av olika interaktioner med andra människor.
Vår hjärna styr hur vi agerar och tänker i nära relationer och vad som händer inom oss vid t.ex. konflikter. Varför vi agerar olika i t.ex. konfliktsituationer.

Läs även om terapi vid skilsmässa/separation

Du är välkommen att kontakta mig Ywonne Bjärkenrud när du söker parterapi i Stockholm.
Telefon: 073-512 20 72

Gäller även samtal vid skilsmässa / separation
Mer info:
https://docplayer.se/681350-Skiljerdu-dig-experter-fragor-och-svar-intervjuer-steg-for-steg-guider-praktiska-tips-sidor.html